Proper curs

 

Competència Professional del Transportista

Per aquelles persones que pretenguin treballar al sector del transport de Mercaderies o Viatgers de forma autònoma o be incorporar-se en una Empresa de Transports per realitzar la funció específica com a tal.

- Competència Professional de Mercaderies Nacional i Internacional.
- Competència Professional de Viatgers Nacional i Internacional.
- Competència Professional Comarcal Cat

Convocatòries a examen:
- Mes de Juny
- Mes de Novembre