Autoritza la conducció de ciclomotors de 2 o 3 rodes y quadricicles lleugers.

La edat mínima per obtenir aquest permís es de 15 anys, però fins que no es compleixin els 18 anys no es podran transportar passatgers.

 

   


Autoritza a conduir motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cm³, una potencia màxima de 11 kW (14,9 Cv) i una relació potencia/pes màxima de 0,1 kW/kg a més de tricicles de motor amb una potencia màxima que no excedeixi de 15 kW (20,3 Cv).

La edat mínima per obtenir-lo serà de 16 anys

 

   


Autoritza per conduir motocicletes amb una potencia màxima de 35 kW (47,5 Cv) i una relació potencia/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potencia.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys

 

   


Autoritza per conduir motocicletes i tricicles de motor.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 20 anys però fins els 21 anys no autoritzarà a conduir tricicles de motor quina potencia màxima excedeixi de 15 kW (20,3 Cv).

 

 


Proper curs

 


Autoritza per conduir els següents vehicles:

Automòbils amb massa màxima autoritzada que no excedeixi de 3.500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no mes de 8 passatgers a més del conductor.
Aquests automòbils poden portar un remolc de massa màxima autoritzada que no excedeixi de 750 kg.
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B y un remolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4.250 kg, sense perjudici de las disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.
Tricicles i cuatricicles de motor.
Motocicletes de cilindrada no superior a 125 cc. amb la condició de tenir un antiguitat del permís B de almenys 3 anys i sempre que no sortim del territori nacional.

La edat mínima pera obtenir-lo serà de 18 anys.
No obstant, fins els 21 anys no autoritzarà a conduir tricicles de motor amb una potencia màxima que excedeixi de 15 kW (20,3 Cv)

 

   


Permet conduir un conjunt format per un vehicle tractor de la categoria B y un remolc de massa màxima autoritzada superior a 750 kg, en el cas que el conjunt així format excedeixi de 3.500 kg i no supero els 4250kg.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys.

 

   


Autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semirremolc de massa màxima autoritzada que no excedeixi de 3500 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes de aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys

 

   


Autoritza per conduir automòbils de massa màxima autoritzada que excedeixi de 3500 kg y no sobrepassi els 7500 kg, dissenyats i construïts per el transport de no més de 8 passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar un remolc de massa màxima autoritzada que no excedeixi de 750 kg.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys.

 

   


Autoritza per conduir els següents vehicles:
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C1 i un remolc o semirremolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semirremolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 3.500 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12.000 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys.

 

   


Autoritza per conduir automòbils de massa màxima autoritzada que excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de 8 passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar un remolc de massa màxima autoritzada que no excedeixi de 750 kg.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys.

 

   


Autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semirremolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sense perjudici de las disposicions que les normes de aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys.

 

   


Autoritza per conduir automòbils dissenyats i construïts per el transport de no més de 16 passatgers a més del conductor i de longitud màxima que no excedeixi de 8 metres. Aquests automòbils podran portar un remolc de massa màxima autoritzada que no excedeixi de 750 kg.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys.

 

   


Autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe D1 i un remolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys.

 

   


Autoritza per conduir automòbils dissenyats i construïts pel transport de més de 8 passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar un remolc de massa màxima autoritzada que no excedeixi de 750 kg.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 24 anys.

 

   


Autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe D i un remolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.

La edat mínima per obtenir-lo serà de 24 anys.