Proper curs

 

CAP, qualificació inicial accelerada de viatgers

Aquesta formació per obtenir el CAP es obligatòria pels conductors professionals que hagin obtingut el seu permís D1, D1+E, D o D+E en data posterior al 11 de setembre de 2008 i vulguin exercir com a tals.

Duració total 140h, de les quals:
- 130 de teoría
- 10 de pràctiques

 

 


Proper curs

 

CAP, qualificació inicial accelerada mercaderies

Aquesta formació per obtenir el CAP es obligatòria pels conductors professionals que hagin obtingut el seu permís C1, C1+E, C o C+E en data posterior al 11 de setembre de 2009 i vulguin exercir com a tals.

Duració total 140h, de les quals:
- 130 de teoría
- 10 de pràctiques

En aquestes 140 hores del CAP,obtens l’autorització ADR bàsic, perquè la teva formació sigui la més completa i efectiva a l’entorn laboral.

 

   

CAP, promoció a mercaderies o viatgers (curs pont)

Qui hagi realitzat la qualificació inicial de mercaderies o viatgers (140h) i desitgi realitzar la qualificació inicial de viatgers o mercaderies, tan sols haurà de fer les 35 hores que s’entenen de matèria específica de mercaderies o viatgers ja que la resta d’hores s’entenen convalidades.

Duració total 35 hores, de les quals:
- 32,5 hores de teoría
- 2,5 hores de pràctiques

L’examen serà reduït a 25 preguntes i coincidirà en data, lloc i hora amb la resta de qualificacions inicials.

 

   

CAP, ampliació a mercaderies (curs pont) + ADR

Qui hagi realitzat la formació inicial de viatgers (140h) i vulgui realitzar la formació inicial de mercaderies, solament haurà de fer 35 hores que s'entenen de matèria específica de mercaderies, donat que la resta d'hores s'entenen com a convalidades.

Durada total 35h, de les quals:
- 32,5 de teòrica
- 2,5 de practiques

L'examen es reduirà a 25 preguntes i coincidirà en data, lloc i hora amb les altres qualificacions inicials.

A més, en les 35 hores del CAP de mercaderies, s'inclou el temari de Mercaderies Perilloses i les practiques d'extinció d'incendis corresponents, tenint l'opció a realitzar l'examen d'obtenció del carnet ADR Bàsic, per a que la teva formació sigui la més completa i efectiva a l'entorn laboral. L'examen consta de 30 preguntes tipus tests que es realitza a la DGT.

 

 


Proper curs

 

CAP, formació contínua

Duració total 35 hores, totes de teoria
Curs CAP exempta d’examen.