Proper curs

Obtenció ADR Curs Bàsic

Duració total 20 hores, de les quals:

18 hores de teoría.
2 hores practiques de foc.

Permet conduir:

- Vehicles amb tot tipus de paquets excepte los de classe 1 i 7.
- Vehicles amb cisterna fitxa o desmuntable, vehicles bateries amb una capacitat de fins 1000 litres.
- Arrastrar contenidors cisterna, cisternes portàtils o CGEM (cisternes per a gasos amb elements múltiples) fins a 3000 litres.

Examen a la JPT


Obtenció ADR Ampliació a Cisternes

Duració total 10 hores, de les quals:

10 hores de teoría.

Permet conduir:

- Vehicles amb cisterna fitxa o desmuntable, vehicles bateries amb una capacitat de mes de 1000 litres.
- Arrastrar contenidors cisterna, cisternes portàtils o CGEM (cisternes per a gasos amb elements múltiples) de mes de 3000 litres.

Examen a la JPTProper curs

Renovació ADR Curs Bàsic

Duració total 10 hores, de les quals:

8 hores de teoría.
2 hores practiques de foc.

Examen a la JPT


Renovació ADR Ampliació a Cisternes

Duració total 5 hores, de les quals:

5 hores de teoría.

Examen a la JPTProper curs

Conseller de Seguretat per al Transport de Mercaderies Perilloses

Per a totes les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril o que siguin responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquest tipus de transport han de tenir designat almenys un conseller de seguretat per prevenir els riscos a les persones, als béns o al medi ambient inherent a aquestes activitats.

Convocatòries a examen:
- Mes de Juny
- Mes de Novembre